W jednym z ubiegłych porównań, dotyczących rzeczywistego obciążenia Polaków, pojawił się niespodziany wniosek. Z jednej strony Polacy pożyczają mniej, a średnia liczba kredytów, zaciągniętych przez przesadnie zadłużonych, jest coraz niższa, a z drugiej Polacy, nawet ci, którzy mają pożyczki hipoteczne i inne zobowiązania bankowe, coraz entuzjastyczniej wybierają błyskawiczne zobowiązania.
Tedy pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach przez internet są coraz popularniejsze?
pani i kalkulator
Decydującą zaletą szybkich zobowiązań jest krótki termin potrzebny na dokładne zbadanie wniosku oraz na przyznanie pożyczki. W rozróżnieniu od banków, spółki pożyczkowe użyczają wierzytelności w przeciągu kilku minut, a od udzielenia wierzytelności do jej uruchomienia upływa zazwyczaj nie więcej aniżeli 24 godziny. Dodatkowym plusem takiego długu jest ułatwiona metoda kredytowa. W bankach wszelki klient, wnioskujący o zadłużenie czy pożyczkę, musi zademonstrować zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wielkości zyskiwanych dochodów. W wypadku spółek pożyczkowych takie zaświadczenia nie są zazwyczaj wymagane, zatem pracodawca nie będzie posiadał wiedzy o tym, że jego pracobiorca jest na etapie zaciągania pożyczki gotówkowej.

Kolejne ułatwienie jest powiązane ze sposobem wnioskowania o taki debet. W przypadku wierzytelności na dowód wszelkie formalności dopełniane są przez net. Wniosek jest złożony przez net, a jedynym dokumentem, który trzeba dodatkowo dać zobaczyć, jest np. skan dokumentu tożsamości, przy czym dla wielu firm pożyczkowych wystarczającym świadectwem tożsamości jest numer dokumentu. Bez wątpienia mogą się także pojawić dodatkowe elementy w procedurze, np. konieczność przelania na rachunek rozliczeniowy instytucji pożyczkowej niewielkiej sumki, rzędu 1 zł, aby w tej formie również uprawomocnić osobę pożyczkobiorcy. Ta kwota jest oddawana na rachunek rozliczeniowy pożyczkobiorcy wraz z pożyczką.